DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Stiftad den 22 oktober 1950
Bankgiro 360 - 1549

Storlogedeputerad Åke Mellnert
Blåbärsstigen 12
289 32 Knislinge
Tel. 070-343 81 94

DISTRIKTSLOGENS TJÄNSTEMÄN

*=ingår i Exekutiva Rådet

* Distriktsmästare
Mats Holmberg
Övarp 4060
264 94 Klippan
Tel: 070-315 06 77
* Distriktskassör
Calle Nilsson
Svanebäcksvägen 55
263 62 Viken
Tel: 070-523 83 30
F D Distriktsmästare
Olle Wickström
Volontärgatan 6
212 33 Malmö
Tel. 073-701 23 97
* Medlem av DL Exekutiva Råd
Marie Wickström
Volontärgatan 6
212 33 Malmö
Tel. 073-501 23 96
* Vice Distriktsmästare
Ole Torffvit
Maria Carlanders väg 2
388 96 Hagby
Tel. 070-621 74 66
* Distriktskulturledare
Gull May Åstradsson
Malmövägen 36
273 35 Tomelilla
Tel. 070-741 56 86
* Distriktssekreterare
Claes Johansson
Plåtslagaregatan 9
265 33 Åstorp
Tel. 070-571 08 55
* Distriktshistoriker
Sandra Eriksson
Vierydsvägen 193
372 91 Ronneby
Tel. 073-350 56 60
* Vice Distriktssekreterare
Britt Lantz
Backgatan 7
275 62 Blentarp
Tel. 070-362 72 15


Revisorer/Förtroendemän

FÖM Bengt-Arne Åstradsson, Malmövägen 36, 273 35 Tomelilla, Tel. 070-851 77 07
FÖM suppl. Ingrid Cannerhagen, Lokvägen 3 F, 253 52 Påarp, Tel. 042-22 76 68

Rev. Bo Wigren, Östra Harg Persgården 1, 585 91 Linköping, Tel. 070-357 55 64
Rev. Karl-Erik Asp, Östergatan 63, lgh 1101, 262 33 Ängelholm, Tel. 070-811 63 46
Rev.suppl. Ingrid Thelin, Drottninggatan 128, 254 33 Helsingborg, Tel. 042-21 83 80

Medlemmarna i Storlogens exekutiva råd för Sverige är:

MSLER Sweden  Olle Wickström     

Utnämnda Storlogetjänstemän för Sverige är:

SLD 19  Einar Savolainen Grön,      SLD 20  Åke Mellnert,      SLKL Sweden  Marianne Andersson,
SLH Sweden  Erik Gustavson.

Konstitution och Stadgar

Vår Orden vilar på en konstitution som styr Storlogens, Distriktslogernas och Lokallogernas verksamhet. Konstitutionen finns att läsa på engelska under vasaorder.com.

Konstitutionen (svenska och engelska) samt Distrikts- och Lokalloge-stadgar finns att läsa på medlemssidan.

Utveckling och nutid

Efterhand som de sociala förmånerna har förbättrats har Vasa Orden av Amerika allt mer inriktat sin verksamhet i Sverige på utökandet av det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig och trevlig samvaro söker vägar för ett utökat kulturellt utbyte med medlemmarna i USA och Kanada i arbetet för svenskhetens bevarande i emigranternas nya hemland, samt att på bästa sätt motta och bistå ordenssyskon från USA och Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige.

Vasa Orden av Amerika anordnar årligen Sverige-Amerikadagar och Emigrantdagar på flera platser i Sverige.

Nytt från Distriktslogen

Nyheter från Distriktet kan du läsa på en egen sida.


Uppdaterad: 2022-08-09

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
KALENDARIUM
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20