Lokallogerna inom Distriktslogen

Medlemskap

Män och kvinnor tas in som likaberättigade medlemmar i vår orden. Före intagning av ny medlem avkrävs ett ordenslöfte som endast appellerar till dennes heder. Endast frågor som rör vår ordens verksamhet får diskuteras vid sammanträden. Vasa Orden av Amerika är en, från politik och religion, helt fristående organisation.

Lokalloger och mötesdagar

Finns det någon lokalloge i din närhet? Om du är intresserad, ta kontakt med någon på din ort i lokallogelistan nedan.

För dig som är medlem finns mötesdagarna för lokallogerna och andra uppgifter angivna i Allmänna uppgifter och program för hösten 2020 och våren 2021.


Lokallogerna i Distriktslogen Södra Sverige nr 20 i nummerordning:
Stadsvapnen är enbart till för att identifiera orten.



Malmös stadsvapen
Skåne nr 570

Ort: Malmö
Kontaktperson: Thomas Håkansson
Egen hemsida finns.
Hälsingborgs stadsvapen
Kärnan nr 608

Ort: Helsingborg
Kontaktperson: Jeanette Croona
Egen hemsida finns.

Kristianstads stadsvapen
Christian nr 617

Ort: Kristianstad
Kontaktperson: Nils Olof Olsson
Egen hemsida saknas.
Jönköpings stadsvapen
Småland nr 618

Ort: Jönköping
Kontaktperson: Joakim Svahn
Egen hemsida saknas.

Kalmars stadsvapen
Calmare Nyckel nr 628

Ort: Kalmar
Kontaktperson: Ole Torffvit
Egen hemsida saknas.
Tomelillas stadsvapen
Tomelilla nr 631

Ort: Tomelilla
Kontaktperson: Jan-Anders Ingvarsson
Egen hemsida saknas.

Höganäs' stadsvapen
Höganäs nr 634

Ort: Höganäs
Kontaktperson: Inger Bengtsson
Egen hemsida finns.
Ängelholms stadsvapen
Nybyggarna nr 698

Ort: Ängelholm
Kontaktperson: Mats Holmberg
Egen hemsida finns.

Örkelljungas stadsvapen
Klockan nr 747

Ort: Örkelljunga
Kontaktperson: Leif Svensson
Egen hemsida saknas.
Oskarshamns stadsvapen
Blå Jungfrun nr 749

Ort: Oskarshamn
Kontaktperson: Ulf Nyberg
Egen hemsida saknas.

Uppdaterad: 2021-07-03

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
KALENDARIUM
AKTIVITETSKLUBBAR
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta

LÄNKAR TILL:
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Kontakt med DL 20