VASA SUPPORT CLUB

En aktivitetsklubb som fyllt aderton år

VSC-logga

Så här presenterar sig Vasa Support Club:

Vasa Support Club bildades den 2 april 2000 och är Aktivitetsklubb nr 31 inom Vasa Orden av Amerika.

Syftet med klubben är enligt stadgarna:
att inom Distriktslogen Södra Sverige nr 20:s verksamhetsområde stödja

kulturaktiviteter inom distriktet eller vid kontakter med USA och Canada,

ungdomsverksamhet, t.ex. rekrytering, ungdomsutbyte Sverige-USA-Canada,

stipendier till ungdomar, företrädesvis medlemmar av Vasa Orden av Amerika eller barn/barnbarn till dessa,

information om Vasa Orden av Amerika och rekrytering av nya medlemmar samt övrigt som kan vara till gagn för Distriktslogen Södra Sverige nr 20 eller dess Lokalloger och enskilda medlemmar".

Medel till verksamheten kommer främst från Vasa Support Clubs medlemmar, vilka betalar en årsavgift av kronor 30:-. Ju fler medlemmar desto mer stöd och hjälp i ekonomiska frågor kan aktivitetsklubben bidraga med.

Med medlemsavgifter, gåvor från olika håll och inte minst kondoleansmedel byggs en ekonomisk grund, vilken på sikt skall kunna förverkliga många önskemål enligt klubbens syften.

Lokalloger inom DL 20 betalar kronor 100:- per år.

När avlidna medlemmar i Vasa Orden av Amerika hedras med en gåva till Vasa Support Club sänds ett vackert kondoleansbrev till efterlevande och en kopia till givaren.

ORDFÖRANDE
Åke Mellnert
Blåbärsstigen 12
289 32 KNISLlNGE
Tel: 044-24 46 64
Fax: 044-24 48 47
Mobil: 070-343 81 94
SEKRETERARE
Ingrid Cannerhagen
Lokvägen 3F
253 52 PÅARP
Tel: 042-22 76 68
Mobil:
  
KASSÖR
Bengt Hammargren
Saturnusvägen 93
352 64 VÄXJÖ
Tel: 0470-655 24

Postgiro 105 68 42-6
LEDAMOT
Knut Rosenkvist
S:t Andreas väg 41
263 57 HÖGANÄS
Tel/Fax: 042-34 28 09
Mobil: 070-622 41 93
  
LEDAMOT
Bengt-Arne Åstradsson
Malmövägen 36
273 35 Tomelilla
Tel: 070-851 77 07

  

Uppdaterad: 2018-05-22

Distriktslogen Södra Sverige nr 20
ÅTERGÅ TILL
AKTIVITETSKLUBBAR