STARTSIDA
HISTORIK
DISTRIKTSLOGEN
LOGERNA
AKTIVITETSKLUBBAR
NYTT FRÅN DISTRIKTSLOGEN
VASA-ARKIVET
ÅRETS SVENSK-AMERIKAN
TIDSKRIFTER
TJÄNSTEMANNASIDAN
MEDLEMSSIDAN
Till sidans början
Platskarta
Kontakt

LÄNKAR TILL
STORLOGEN
Vasa-Arkivet
Norra Sverige nr 19

Sommaren 2014

Årets Svensk-Amerikan

avtäckning av tavlan

Efter några inledande ord om Vasa Orden av Amerika av DM DL 20 Olle Wickström och VDM DL 19 Ola Hansson, presenterade Catherine Bringselius Nilsson motiveringen till valet av Fred Bergsten, som Årets Svensk-Amerikan 2014. Fred Bergsten fick därefter avtäcka tavlan med tidigare Årets Svensk-Amerikaners namn ingraverade i kopparplåt, nu kompletterad med hans eget namn. Fred berättade engagerat om sin väg till att, som Årets Svensk-Amerikan, stå i talarstolen i Ljuders kyrka, ”Emigranternas kyrka” i Mobergs utvandrarepos, och tacka för den fina utmärkelse, som Vasa Orden av Amerika utvalt honom att mottaga.

möte på myntkrogen

Programmet avslutades med några dagar i Stockholm. UD gav en lunch för Årets Svensk-Amerikan, där också förslagsställaren till årets mottagare av utmärkelsen, fd Ambassadör Jonas Hafström, deltog. På programmet stod även en publik föreläsning på Handelshögskolan som Fred Bergsten gav som en tacksamhetsgest för utmärkelsen. Vilhelm Moberg-sällskapet firade sitt 25-årsjubileum i Stockholm under paret Bergstens vistelse där och passade på att bjuda in Fred och Jenny Bergsten. Till höger ses Fred Bergsten tillsammans med Vilhelm Mobergs dotterson Jan Pihl.

Läs mer om evenemanget i nummer 3 av VasaNytt.

Läs mer om Fred Bergsten under Årets svenskamerikan.
Om du vill, har du möjlighet att se äldre startsidor! Denna sida är uppdaterad: 2014-09-21